గిరిజన మహిళ కుటుంబానికి గ్రానైట్ యాజమాన్యం 10 లక్షలు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి రావికమతం: మండలం లోని ఎర్ర బంద సమీపంలో మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయంలో కొట్నబిలి నుండి చిన్న పాసి ల్లీ గ్రామం నుండి వస్తున్న గ్రానైట్ లారీ కొట్నబిల్లి గ్రామం నుండి వస్తున్నబైక్ మీద వస్తూ ఎర్ర బండ గ్రామం సమీపంలో బైక్ మీద వస్తున్న రాజేశ్వరి గ్రానైట్ లారీ బైక్ను ఢీకొనడంత చక్రం కిందపడిపోయింది అక్కడికక్కడే […]

Translate

Translate »